Læs følgende vilkår og betingelser nøje igennem.
Såfremt du ikke kan eller vil acceptere disse vilkår, skal du ikke benytte dig af Terningspil.dk

Vilkår og betingelser
Generelt
Brug af Terningspil.dk foregår på eget ansvar. I intet tilfælde kan Terningspil.dk eller involerede parter der er med til at producere eller levere indhold til Terningspil.dk holdes ansvarlig for skader incl. computer vira, på dit computer udstyr eller andre ejendele, der står i forbindelse med, opstår ved eller er en følge af din adgang til, browsing på, brug af eller manglende evne til at bruge, Terningspil.dk eller materialer, data, tekst, billeder, video eller lyd.

Terningspil.dk indeholder links til andre websites, der ikke drives af Terningspil.dk men af tredjepart.
Terningspil.dk fraskriver sig udtrykkeligt alle former ansvar vedrørende nøjagtigheden, lovligheden, eller gyldigheden for så vidt angår indholdet på sådanne andre websites. Terningspil.dk påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for nogen som helst form for tab, skade eller krav opstået i forbindelse med din brug af sådanne eksterne websites eller indholdet på sådanne sites, der er opkoblet til direkte eller indirekte gennem links på Terningspil.dk.

Terningspil.dk bruger tredjepartsannonceringsvirksomheder til at vise annoncer, når du besøger vores websted.

Profil indhold samt adfærd
Det er ikke tilladt, at oprette en profil, der kan forbindes med en anden person eller fiktiv person.
Det er ikke tilladt, at oplyse andres e-mail adresser, adresser, telefonnumre eller anden form for kontakt information.
Det er ikke tilladt at overdrage en profil til anden person.
E-mailadresser, adresser vil blive holdt fortroligt og vil ikke blive tilgængelige for andre end folkene bag Terningspil.dk.
Du kan forvente at modtage nyhedsbreve hvis du ikke fravælger disse i din profil.
Terningspil.dk forbeholder sig retten til at sende reklamer til de profiler som har accepteret at modtage nyhedbreve.
Nyhedsbreve kan til enhver tid frameldes ved ændring i profilen.
Adgangskode gemmes krypteret.
Du kan til enhver tid slette din bruger profil.
Terningspil.dk forebeholder sig ret til at slette profiler, som på den ene eller anden måde har opført sig upassende.
Terningspil.dk bestemmer suverænt hvad der er upassende opførsel.

Overholdes disse betingelser ikke, forbeholder Terningspil.dk sig ret til at slette profilen uden at gøre opmærksom på dette.
Grove overtrædelser kan blive politianmeldt med oplysning om tidspunkt, oprettelse og profil indhold.

Med venlig hilsen
Terningspil.dk